Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit Kullanım Alanları

Hidroklorik Asit Kullanıldigi Yer

Hidroklorik Asitin Kullanıldığı Yerler:

Güçlü bir aşındırıcı olan hidroklorik asit en basit klor bazlı asit olabilir fakat  bileşik, birçok farklı endüstride muazzam bir uygulama alanına sahiptir. Bu bileşik farklı alanlarda kullanılan inorganik asittir. Kullanıldığı alana göre asidin derişimi farklılık arzeder. Yüzme havuzlarında ,arıtma tesislerinde, asit banyolarında ve daha bir çok sanayi alanında çok yaygın kullanım alanına sahiptir. Genellikle en yaygın kullanım alanları çeliğin dekapajı, inorganik maddelerin üretimi,organikbileşikler oluşturma, pH dengesinin sağlanması , reçine rejenerasyonu, kağıt, ilaç, boya, kimya, tekstil, metal klorürü üretimi sayılabilir.
Hidroklorik asitin en yaygın kullanım alanları şu şekildedir;

çelik Dekapaj

Hidroklorik asidin temizlik özelliklerinden yararlanan bir diğer endüstri ise çelik asitleme işlemidir.

Hidroklorik Asit Nerelerde Kullanımı
Bu, metaller üzerindeki safsızlıkları gidermek için kullanılan bir yüzey işlemidir. Pickling, pas, lekeler, inorganik kirleticiler ve diğer genel kirlilikler gibi metalin yüzeyindeki istenmeyen şeyleri giderir. Bu, metalin işlenmesinden önce, yani haddeleme veya galvanizlenmeden önce gerçekleştirilen önemli bir adımdır.

Hidroklorik asit bir asitleme maddesi olarak kullanılır çünkü korozif yapısı, yüzeyde biriken metal oksitleri etkili bir şekilde çözebildiği anlamına gelir. Sülfürik asit gibi diğer dekapaj ajanlarıyla karşılaştırıldığında, hidroklorik asit çeşitli avantajlara sahiptir:

Daha az dekapaj süresi gerektirir
Düşük sıcaklıklarda iyi çalışır
Daha iyi bir yüzey kalitesi sağlar

Hidroklorik asit çoğunlukla karbon çelik kaliteleri için kullanılır. Paslanmaz çelik kaliteleri için kullanılmaz, çünkü asitliği lekelenmeye veya korozyona neden olabilir.

Metal işlenmeden önce, hidroklorik asit ile asitlenir. Bu işlem pas ve diğer yüzeydeki kirleri temizler.

 

Yüzme havuzları

Yüzme havuzlarındaki suyun pH seviyesi sağlıklı bir havuz suyu için  çok önemli bir rol oynamaktadır ve doğru pH dengesini korumak su kimyasındaki önemli unsurlardan biridir.

Yüzme havuzlarındaki su hafif alkali olmalıdır (7.2 - 7.6). Bu seviyedeki pH seviyesi

hcl kullanim
suyun temizliğini sağlayan  klorun kullanımını optimum seviyelerini sağlar ve gözler ve cilt için sağlıklı ve güvenli bir yüzme suyu sağlar.

Yüzme havuzlarındaki suyun pH seviyesi 7'nin altında yani asidik nitelikte olmamalıdır. Asidik havuz suyu gözlerde ve ciltte tahrişine neden olabilir ve havuzda genel korozyon, lekelenme oluşabilir.

Yüzme havuzlarındaki suyun pH derecesi 8'in üzerinde olmamalıdır çünkü yüksek pH yani  alkalinite klor aktivitesini yavaşlatabilir, ölçek ve renk bozulmasına neden olabilir, suyun renginin  bulanıklaşmasına  ve filtrelerin daha fazla çalışmasına sebep olur.

Havuzlarda bu nedenle, su kimyasını korumak ve optimum düzeyde tutmak sağlık ve güvenlik için hayati önem taşımaktadır. Bir havuzda alkalinite çok yüksek olduğunda, pH değerini ayarlamak ve suyu optimum seviyesine getirmek için hidroklorik asit kullanılır.

Arcıca hidroklorik asit, temizlik özellikleri nedeniyle havuz sularında kullanımı tercih edilen kimyasaldır. Hidroklorik asit havuz suyunun sadece pH ını korumakla kalmaz, aynı zamanda havuzun fayansına veya karolarına yapışmış olan koyu lekeleri de etkili bir şekilde temizler. Bu şekilde kullanıldığında, korozyona karşı önlem almak için % 10'luk bir HCI çözeltisi önerilir.

İnorganik ve Organik Bileşiklerin üretimi

Hidroklorik asit kullanılarak elde edilebilecek çeşitli ürünler bulunmaktadır. Atık su arıtımından ve bir dizi ilaca elektrolizlenmesinden bu bileşik birçok farklı bileşiğin üretiminde kullanılmaktadır.

Hidroklorik Asit Kullanım alanları

İnorganik bileşikler Bunlar hidroklorik asit kullanan bir asit-baz reaksiyon ürünleridir. Aşağıdakileri içeren birçok inorganik bileşik şu şekilde üretilebilir:

Demir (III) Klorür ve Polialuminyum Klorür (PAC): Bunlar atık su arıtımında, içme suyu üretiminde ve kağıt üretiminde flokülasyon ve koagülasyon ajanları olarak kullanılır.

Kalsiyum Klorür: Bu, yol uygulama tuzu içinde kullanılır çünkü buzun erimesi, ortak tuza göre daha hızlı ve daha verimli olmalıdır.

Nikel (II) Klorür: Bu, bir metal objeye dekoratif veya aşınmaya dirençli bir nikel tabakası aktarmak için galvanik olarak kullanılır.

çinko Klorür: galvanizleme endüstrisinde, bu inorganik bileşik bir demir veya çelik cismi koruyucu bir çinko tabakası ile kaplamak için kullanılır.

Organik bileşikler

Hidroklorik asit tüketimi için en büyük endüstrilerden biri organik bileşiklerin üretimidir:

Vinil Klorür (PVC): Bu, en yaygın olarak üretilen sentetik plastik polimerlerden biridir.

TDI ve MDI: HCl, poliüretanda yaygın olarak kullanılan tolüen diizosiyanat (TDI) ve metilen difenil diizosiyanat (MDI) üretmek için kullanılır.

Bisfenol-A (BPA): Bu, plastiklerin sentezinde kullanılır ve plastik borularda, soda kutularında ve hatta su borularını oluşturan epoksi reçinelerde bulunabilir.

Rejeneratif Katyon Değişim Reçineleri

İyon değiştirme reçineleri, katyonları (kalsiyum ve magnezyum gibi pozitif yüklü moleküller) ve anyonları (sülfatlar ve nitratlar gibi negatif yüklü moleküller) sulu bir çözeltiden çıkarmak için deiyonizasyon işlemi sırasında kullanılır. Bu yöntem deiyonize veya minerali alınmış su üretir.

Hidroklorik Asit kullanim Alanı

Yüksek kaliteli hidroklorik asit deiyonizasyon işleminde önemli bir role sahiptir ve bu da 10 basit adımda özetlenebilir:

Su, pozitif ve negatif yüklü reçineler içeren bir iyon değişim yatağından geçer. Bunlar ilgili iyonlarını kaldırmak için kullanılır.

Katyon reçinesi suda mevcut olan pozitif iyonları çekmek için negatif bir fonksiyonel gruba sahiptir.

Anyon reçinesi, suda bulunan negatif iyonları çekmek için pozitif bir fonksiyonel gruba sahiptir.
İşlem başlamadan önce, katyon reçinesi hidroklorik asit ile rejenere edilir ve hidrojen (H +) iyonları ile yüklenir.

Anyon reçinesi benzer şekilde sodyum hidroksit (NaOH) ile rejenere edilir ve hidroksil (OH-) iyonları ile yüklenir.

İyonlar elektriksel olarak şarj edildiğinden, elektriksel nötralizasyon deiyonizasyon işlemi boyunca korunmalıdır. Bu yüzden iyon reçinelerinin rejenere edilmesi gerekir.

Rejenerasyon, elektriksel nötrlüğe ulaşır çünkü sudaki reçine boncuğuna çekilen her iyon, reçine boncuğunu terk eden başka bir iyonla değiştirilir.

Hidroklorik Asit Kullanım Alanları ve özellikleri

Bu nedenle, katyon reçinesine çekilen pozitif yüklü moleküller, hidroklorik asitten elde edilen H + iyonları ile değiştirilir.

Benzer şekilde, anyon reçinesine çekilen negatif yüklü moleküller, sodyum hidroksitten elde edilen OH iyonlarıyla değiştirilir. Buna iyon değişimi denir.

Son olarak, çözüm H + ve OH iyonlarından oluşacaktır. Bunlar, tamamen deiyonize edilmiş su üreten saf H2O oluşturmak için birleşir.

Sülfürik asit gibi katyon değiştirme reçinelerini yeniden üretmek için kullanılabilecek bir dizi asit vardır. çelik dekapajında ve iyon değiştirme endüstrisinde HCI 'ye karşı , sülfürik asit birçok üretici tarafından tercih edilmektedir çünkü daha ucuzdur.

Bununla birlikte, hidroklorik asit hala daha iyi bir genel işletim kapasitesine sahip olduğu için kullanılır. Ayrıca, besleme suyundaki kalsiyum seviyelerinin, yüksek sülfürik asit konsantrasyonunun yapılacağı reçine yatağında çökelme riskini de taşımamaktadır.

Hidroklorik asit deiyonizasyon işleminde katyon değişim reçinesini yeniden oluşturmak için kullanılır. Bu deiyonize su üretir.

Diğer kullanımlar

Hidroklorik asit uygulamaları neredeyse sınırsızdır.
Ev temizliği kimyasallarının üretiminde, gıda endüstrisinde fruktoz ve sitrik asit gibi katkı maddelerinin işlenmesinde, bronzlaşma sanayinde derileri işlemesinde,

Hidroklorik Asit Nerede Kullanılır

bir çok arıtma prosesinde, sanayide pH kontrolünde, ve nötralizasyonda,

sofra tuzu arıtılmasında,

tuğlaların leke ve küf oluşumundan temizlenmesinde, organik bileşiklerin üretiminde, hidroklorik asit kullanılır. Pozitif Kimya, ihtiyaçlarınıza uygun farklı ambalaj boyutlarında (bidonlu ve IBC tanklarda) % 100 kalite garantisi ile ürün temini noktasında hizmet vermektedir. ürünlerimizi güvenle satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için müşteri hizmetleri ekibimizin bir üyesini arayın.

 

Sık Sorulan Sorular:

                                       

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul