Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit ve Tehlikeleri

Hidroklorik Asit tehlike

Hidroklorik Asit Zararları

Hidroklorik Asit (Tuz ruhu) cilde ve göze bulaştırılmamaya özen göstermesi gereken kuvvetli bir asittir. Hidroklorik Asit göz, cilt ve solunum yolları için çok ciddi korozif madde özelliğindedir.. Söz konusu bölgelere temasında tahrişe sebebiyet vereceğinden azami derecede dikkat etmekte fayda vardır.

Soluma :
Gaz fazında 100 ppm hidrojen klorüre ani maruz kalma hayat ve sağlık için ciddi tehlike oluşturur. Gazlarına ya da buharlarına maruz kalınırsa,
hemen öksürme, boğaz ve burunda yanma, nefes darlığı, şaşkınlık, halsizlik ve yutma güçlüğe neden olabilir. 5 ppm HCI’ye maruz kalmayı,
burun, boğaz, akciğer kanalları veya bronşlarda kızarma ve ardından su toplanması, ciğerlerde su toplanması, baş ağrısı, çarpıntı dişte erezyon

Hidroklorik Asit tehlike 2
veya nasal septum perforasyonu takip edebilir. Kronik maruziyet dişlerde erozyona, cilt kızarıklığına ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara neden
olur. Soluyan kişiler temiz havaya çıkartılmalıdır. Soluyan şahıs nefes almakta sıkıntı yaşıyorsa en yakın tıbbi yardım merkezinden yardım alınmalıdır.


Cilt ile temas :
Konsantre aside direkt ani maruz kalma, ağrıya ve kahverenginden sarıya yavaşça, muhtemelen yara izi bırakarak yeni hücre oluşumuyla, renk
kayıplarına neden olur. Düşük konsantrasyona uzun süreli ve tekrarlayan maruziyetler dermatitlere neden olur. Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. Minumum yıkama süresi 20 dakika kadar olmalıdır. Doktor çağırınız


Gözle temas :
%32 lik sulu çözeltiden kaçan buharlar gözleri tahriş edicidir. Hasarın ciddiyeti temasın süresi, maddenin miktar ve konsantrasyonuna bağlıdır. Göze teması halinde akan su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.


Yutma :
Ağız, yemek borusu ve midede yaralanmaya neden olur. Ağrı, bulantı, safra salgısı, kusma, üşütme, şok ve susuzluğa neden olabilir.
Toksikolojik etki : Deri hücrelerinin tahribatı veya birincil tahriş edici dermatitler oluşturur. Benzer şekilde, buhar ya da zerreciklerinin solunması etkilenen
hücrelerde değişen ölçülerde zarara ve solunum hastalığı duyarlılığının artmasına neden olur. Muhtemelen acil hastane tedavisi gerekecektir. Yutulmuş ise
KUSTURMAYIN. Yutan kişi acilen hastaneye kaldırılmalıdır..


Kanserojenik Etki :
Bu madde, Amerikan ulusal toksikoloji programı uluslararası kanser araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimince kansejoren olarak nitelendirilmemiştir. Güvenlik önlemleri için bknz. http://www.hidroklorikasit.org/hidroklorik-asit-guvenlik.html


Firmamız atıksu ve içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılan (su şartlandırma ) kimyasallarının dışında genel kimyasalların da satışını yapmaktadır. Firmamız Hidrojen Peroksit, Asetik Asit, Soda, Payet Kostik, Boncuk Kostik, Formaldehit, Klor, Alüminyum sülfat, polielektrolit, polialüminyum klorür PAC 10 PAC 17 PAC 18, baryum klorür, demir 3 klorür ve diğer kimyasalların satışını yapmaktadır.

Sık Sorulan Sorular:

                                         

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul